Tiết lộ đầu tiên về món ăn “ĐẶC BIỆT” trong thực đơn mỗi ngày giúp các tuyển thủ Việt Nam tăng thể lực